WerkFit

WerkFit

 

Maatschappelijke relevantie

 

Mensen met een uitkering behoren vaak tot de groepen in de samenleving met een lagere sociaal economische status (SES). Dit hangt vaak samen met een lage opleiding en / of een laag inkomen. De doelgroep heeft vaak last van een slechtere gezondheid en chronische aandoeningen. Ook heeft een groot deel van de doelgroep schulden. Zorgen over bovengenoemde factoren leidt tot psychische problematiek, een laag zelfbeeld, depressie of boosheid. Voor deze doelgroep betekent dit ook het ontbreken van contact met autochtonen. Taalachterstand is het struikelblok om optimaal mee te kunnen doen.

Om sociale uitsluiting tegen te gaan moet deelname in formele en informele sociale netwerken op het gebied van wonen, vrije tijdsbesteding en werken gestimuleerd worden. We zetten in op leefbaarheid en beweging.

 

DOEL

 

Onder Werkfit verstaan wij alle re-integratieactiviteiten die erop gericht zijn om de kandidaat zodanig te versterken dat hij/zij (eventueel na het volgen van scholing) het werk kan hervatten.

 

AANPAK

 

Werkfit is vooral gericht op het fysiek en mentaal fitter worden met als doel het vergroten van maatschappelijke deelname om zodoende de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Daarnaast wordt er gekeken naar de belastbaarheid in relatie tot arbeid. Hiertoe zullen verschillende coaching technieken, waaronder sport en bewegen worden ingezet om fysiek en mentaal fitter te worden. Om nog meer rendement uit WerkFit te kunnen halen is er een aanvulling Voedingsadvies WerkFit. Deze module kan apart aangeboden worden. Daarnaast zullen praktische vaardigheden geleerd worden om de stap naar duurzame arbeid te maken. Na een periode van gerichte arbeidsactiviteiten dient de afstand tot de arbeidsmarkt zodanig gereduceerd te zijn, dat het verwerven van een baan een reëel perspectief is.

Innovatieweg 40 03

7007 CD Doetinchem

0314-849979 of

06-27404117

  • MIJN Instagram
  • White Facebook Icon
  • Meedoenarrangement grijswaarden

© MIJN bewegingscentrum Proudly created with Wix.com