Weerbaarheids

trainingen

Sociale weerbaarheid


Wordt je beste zelf!
 

Weerbaarheidstrainingen
Het groeien van meisje naar vrouw is een ontwikkeling die bij de één rustig verloopt en die er bij de ander heftig aan toe gaat. Dit kan komen door de dingen die zij meemaakt, haar karakter en/of de keuzes die zij maakt. Maar ook voor jongens kan dat zo verlopen maar wordt dit pas later merkbaar.

Sommige kinderen doorlopen de basisschool zonder problemen. Anderen vinden het zo lastig om met andere kinderen, met het gezag van de leerkracht of met hun eigen emoties om te gaan, dat ze daar wat extra ondersteuning in kunnen gebruiken. Soms zijn er ook heftige levensgebeurtenissen, zoals een scheiding of een overlijden van een dierbare, die maken dat een kind vastloopt. Wat de oorzaak ook is van weerbaarheidsproblemen, agressieproblemen of bijvoorbeeld te weinig sociale vaardigheden, de jeugdgroepen van MIJN therapiecentrum kunnen haar wellicht verder helpen.

We hebben voor meiden en jongens, vanaf een jaar of 12 tot 18 jaar, groepstrainingen ontwikkeld. In de groep is iedereen er met zijn/haar eigen hulpvraag en kunnen de jongens en de meiden ook goed van elkaars kwaliteiten leren. Zo kan de één willen leren om beter voor zichzelf op te komen en de ander willen leren om beter met haar emoties om te gaan.
We hebben verschillende groepen samengesteld nl. een meiden alleen én een gemengde groep.

Lichaamssignalen (bij bv oplopende spanning)

Emoties

Gedachten

Gedrag in sociale situaties

Themagericht werken

 

Er wordt met thema's gewerkt, die weer gekoppeld worden aan de bovengenoemde punten. 

De thema's die aan voorbij komen zijn:

Contact aangaan met anderen

Het kennen en respecteren van je grenzen en die van de ander

Samenwerken

Ruimte nemen en afstaan

Leiding en initiatief nemen en accepteren

Vertrouwen

Kracht en agressie reguleren

Macht en onmacht

Lichaamsbeleving

Ontspannen en inspannen

Balans en veerkracht

 

Bewegingsgerichte en lichaamsgerichte oefeningen

Aan de hand van psychomotorische oefeningen leert hij/ zij bijvoorbeeld om controle te krijgen over haar agressie of impulsen, om te gaan met haar emoties en/of voor zichzelf op te komen. Hierdoor gaat hij / zij beter in haar vel zitten en lukt het steeds meer om de kwaliteiten die hij /zij heeft te gebruiken.

De groepen zijn verdeeld naar leeftijd en geslacht.

Innovatieweg 40 03

7007 CD Doetinchem

0314-849979 of

06-27404117

  • MIJN Instagram
  • White Facebook Icon
  • Meedoenarrangement grijswaarden

© MIJN bewegingscentrum Proudly created with Wix.com