Psychomotorische Therapie

VOOR WIE IS PMT?

PMT zou iets voor u of uw zoon/dochter kunnen zijn als u/hij/zij klachten ondervindt bij onderstaand gedrag:

 

 • Somberheid;

 • Driftbuien, snel boos of agressieregulatie problemen;

 • (Dreigende) Burn-out/spanningsklachten;

 • Faalangst;

 • Moeite met sociale contacten;

 • Negatief zelfbeeld/zelfwaardering;

 • Omgaan met emoties;

 • Passief en teruggetrokken gedrag;

 • Relatieproblemen tussen ouders en zoon/dochter.

 • Weinig zelfvertrouwen/weerbaarheid.

PMT

 

MIJN bewegingscentrum is actief op het gebied van Psychomotorische Therapie.

Wat is psychomotorische therapie?

Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapie. Het gaat vooral om het doen; het leren van ervaringen wanneer u aan het oefenen bent, bijvoorbeeld in sport-spelsituaties of bij ontspanningsoefeningen. Al doende wordt u zich meer bewust van gedachten en gevoelens die in u opkomen. Op die manier kan het duidelijk worden hoe u er in uw dagelijkse situatie aan gewend bent geraakt om met een probleem of met een klacht om te gaan. Dit zijn met name psychische, psychosociale, psychosomatische, emotionele of relationele problemen en klachten. Door middel van oefeningen of bewegingsspel worden gevoelens, gedachten en gedrag zichtbaar en kunnen vaardigheden om hiermee om te gaan uitgebreid worden. Aanvullend kan psycho-educatie worden gegeven, wanneer de cliënt cognitief gezien ondersteuning nodig heeft om terugval te voorkomen. PMT kan in iedere levensfase ingezet worden.

Wat is de werkwijze van psychomotorische therapie?

Het doel van PMT is op gedragsverandering tot stand te brengen, waardoor men leert omgaan met psychische klachten of problemen zodat deze verminderen of verdwijnen. Een psychomotorisch therapeut creëert situaties vanuit een ervaringsgerichte methodiek met bewegingsgerichte en lichaamsgerichte interventies, waarbij nieuwe inzichten kunnen ontstaan, nieuw gedrag geëxploreerd en geoefend kan worden. De psychomotorische therapeut geeft speciale aandacht aan lichamelijke signalen en focust op de betekenisverlening van gedrag in contact met de cliënt.  

De therapie is bedoelt om te leren uw klachten en problemen te verminderen en die in de toekomst te voorkomen. samen met de PMT-er zoekt u naar nieuwe manieren om problemen aan te pakken en goed voor uw zelf te zorgen. Daardoor krijgt u meer zelfvertrouwen en u ontdekt uw sterke kanten. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij het leren grenzen herkennen en aangeven, leren ontspannen, weerbaarder of assertiever worden of omgaan met gevoelens. Het gaat in de therapie om ervarings-gericht bezig zijn in plaats van alleen gesprekken te voeren om van uw problemen af te komen. Natuurlijk bespreek u ook uw ervaringen en wat u ontdekt hebt tijdens de therapie. Samen met de therapeut bekijkt u hoe u dit naar het dagelijkse leven kunt vertalen. 

Voor wie is psychomotorische therapie bedoeld?

Mensen waarbij sprake is van psychische, sociale, emotionele of relationele problematiek kunnen geholpen worden in psychomotorische therapie. Klachten en problemen uiten zich ook in hoe iemand beweegt en zijn lichaam ervaart. In PMT leert iemand zijn problemen anders te benaderen en er op een andere manier mee om te gaan.

In principe kan PMT in elke levensfase aangeboden worden: bij kinderen die problemen in hun ontwikkeling of hun gedrag laten zien; bij jongeren, volwassenen en bij mensen in de revalidatie of de ouderen zorg. Daarbij is het intelligentieniveau nooit een belemmering om gebruik te maken van PMT. 

Innovatieweg 40 03

7007 CD Doetinchem

0314-849979 of

06-27404117

 • MIJN Instagram
 • White Facebook Icon
 • Meedoenarrangement grijswaarden

© MIJN bewegingscentrum Proudly created with Wix.com