Jeugd+Fit

Jeugd+Fit

Jeugd+Fit is een beweegprogramma voor kinderen die niet binnen het reguliere sportaanbod hun weg kunnen vinden. 


Bij Jeugd+Fit bieden we verschillende mogelijkheden en onderscheiden we 2 domeinen:
1. het privédomein (onder andere de eigen gezondheid en huishouding)
2. domein van het sociaal-culturele leven


1. Binnen het privédomein is de begeleiding en coaching gericht op het bieden van structuur en regelmaat waarmee de eigenwaarde en het zelfvertrouwen wordt vergroot. Door sport en bewegen worden zowel de fysieke en mentale conditie verbeterd en zelfredzaamheid vergroot. Hierbij blijft het niet want binnen dit traject worden ook lifestyle aanpassingen bewerkstelligd, desgewenst met behulp van een dieitist. Vanuit ambulante begeleiding kan client groeien om de stap naar het bewegingscentrum te maken.

2. Binnen het domein van het sociaal-cultureel leven gaat de client in groepsverband sporten om de sociale contacten te vergroten, angstgevoelens te verminderen en emotioneel stabieler te worden. Vanuit deze fase kan client doorgroeien naar bijvoorbeeld de Sportkanjerclub, Jeugd Fit of  reguliere sport.

Elk traject is wordt op het individu afgestemd. Ten behoeve van de voortgang wordt een rapportage opgesteld. 
 

Innovatieweg 40 03

7007 CD Doetinchem

0314-849979 of

06-27404117

  • MIJN Instagram
  • White Facebook Icon
  • Meedoenarrangement grijswaarden

© MIJN bewegingscentrum Proudly created with Wix.com