BuitengewoonFit

BuitengewoonFit

 

BuitengewoonFit is een beweegprogramma voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om regie aan hun leven te geven.

 

 

Bij BuitengewoonFit onderscheiden we 3 domeinen:

 

  1. het privédomein (onder andere de eigen gezondheid en huishouding),

  2. domein van het sociaal-culturele leven

  3. domein van werk, sociale zekerheid en inkomen

 

 

1. Binnen het privédomein is de begeleiding en coaching gericht op het bieden van structuur en regelmaat waarmee de eigenwaarde en het zelfvertrouwen wordt vergroot. Door sport en bewegen worden zowel de fysieke als ook de mentale conditie verbeterd en zelfredzaamheid vergroot. We maken hierbij ook gebruik van een multi-disciplinair team met o.a. diëtist, fysiotherapeut en Psycho Motorisch Therapeut. Hierbij blijft het niet want binnen dit traject worden ook lifestyle aanpassingen bewerkstelligd, desgewenst met behulp van een dieitist. Vanuit ambulante begeleiding kan cliënt groeien om de stap naar het bewegingscentrum te maken. Er wordt van elke training verslaglegging gedaan.

 

 

2. Binnen het domein van het sociaal-cultureel leven gaat de client in groepsverband sporten om de sociale contacten te vergroten, gezondheid te bevorderen,angstgevoelens te verminderen, weerbaarder te worden en emotioneel stabieler te worden. Vanuit deze fase kan client doorgroeien naar dagbesteding of vrijwillgerswerk. Ook binnen dit traject wordt verslaglegging gedaan.

 

 

3. Binnen het domein van werk, sociale zekerheid en inkomen zal de client via re-integratie participeren in de maatschappij. Het programma WerkFit is hier voor ontwikkeld.

 

 

Elk traject is wordt op het individu afgestemd. Ten behoeve van de voortgang wordt een rapportage opgesteld.

 

 

We onderscheiden verschillende gradaties van dagbesteding:

 

1. Licht

Er is geen noodzaak tot het overnemen van taken bij het uitvoeren van de sport en bewegingsactiviteiten.

De cliënt kan zelf om hulp vragen. De ondersteuning is er op gericht door stimulans en/of toezicht ervoor te zorgen dat de cliënt in staat is om het sporten en/of de bewegingen zelfstandig uit te voeren.

Kernbegrippen: stimuleren en toezicht

 

2. Midden

Ondersteuning wordt geboden bij het uitvoeren van sport en bewegingsactiviteiten, het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van besluiten. De cliënt is afhankelijk van de ondersteuning. De communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat de cliënt soms niet goed begrijpt wat anderen zeggen en/of zichzelf niet voldoende begrijpelijk kan maken. Het niet inzetten van ondersteuning kan leiden tot een ongezonde levensstijl( obesitas of morbide obesitas), fysieke en mentale beperkingen of sociaal isolement.

Kernbegrip: Ondersteunen

Innovatieweg 40 03

7007 CD Doetinchem

0314-849979 of

06-27404117

  • MIJN Instagram
  • White Facebook Icon
  • Meedoenarrangement grijswaarden

© MIJN bewegingscentrum Proudly created with Wix.com